LESGELD TARIEVEN PER SEPTEMBER 2020


Het dansseizoen/cursusjaar (10 maanden) loopt van 31 augustus 2020 t/m 3 juli 2021. In de zomervakantie wordt er geen lesgeld berekend. Betaling per heel jaar en vóór 30 september 2020 geeft een aantrekkelijke korting van meer dan een maand lesgeld. Deze korting is al verwerkt in het lesgeld van het jaarbedrag. Bij latere instroming wordt het lesgeld berekend vanaf startdatum. Een factuur betreffende het lesgeld wordt via de e-mail verzonden.


  1. Proefles gratis

  2. Gezinskorting: € 20,00 per jaar voor elk 2e, 3e, 4e lid, verrekend over betaling in termijnen en bij later instromen.
    Niet van toepassing op korte cursussen.

  3. Elke 2e, 3e, 4e les 30% korting

Lesgeld

Inschrijven kan online of via het inschrijfformulier verkrijgbaar aan de balie van de studio. De inschrijving geldt voor het hele dansseizoen/cursusjaar 2020-2021. Tussentijds opzeggen is mogelijk echter wel schriftelijk of per e-mail én vóór 1 januari, het lidmaatschap eindigt dan per 1 februari. Opzeggingen na 1 januari zijn niet geldig en de betalingsverplichting blijft bestaan. Afmelden einde seizoen voor 1 juni.


Het lesgeld kan ook betaald worden via het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds kan financiële ondersteuning geven en is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële redenen niet lid kunnen worden van een instelling voor actieve kunstbeoefening, zoals een toneel, muziek of een dans/ballet school.


http://www.jeugdcultuurfonds.nl/